Sofist Sayı: 5 /5th Issue

Jenerik /Titles

İçindekiler /Contents

Araştırma Makaleleri /Research Articles

Aristoteles’te Ahlakın Epistemik Temeli Üzerine Bir İnceleme /An Inquiry into the Epistemic Foundation of Morals in Aristotle
Ender Büyüközkara

John Locke’un Özgürlük Teorisi: İstenç, Arzu ve Emek /John Locke’s Theory of Liberty: Will, Desire, and Labour
Taşkın Erol

Stoacılarda Dünya, Lógos, Diyalektik ve Özgürlük İlişkisi / The Relationship Between the World, Lógos, Dialectics, and Liberty in Stoics
Doğan Göçmen

Bilimsel Modeller Bağlamında Temsil Problemi /The Problem of Representation in Terms of Scientific Models
Onur Kabil

Kant’ın Doğa Anlayışının Kosmolojik ve Epistemolojik Kökenleri /Cosmological and Epistemological Foundations of Kant’s Understanding of Nature
Furkan Yasin Köz

Sartre’ın Varlık Görüşünün Yol Açtığı Antropolojik Sorunlar /The Anthropological Problems of Sartre’s View of Being
Esra Gülsüm Öztürk

Madness As Baudrillard’s Hyperreality: Of the Post-Apocalypse /Baudrillard’ın Hiperrealitesi Olarak Çılgınlık: Kıyamet Sonrasından
Engin Yurt

Çeviri Makaleler/ Translations

Bilimciliğin Altı Belirtisi /Six Signs of Scientism
Susan Haack

Bir cevap yazın