You are currently viewing Sofist Sayı: 7 /7th Issue

Sofist Sayı: 7 /7th Issue

İçindekiler

Jenerik/ Titles

Editörden

Araştırma Makaleleri

Lenin’in Felsefe Defterleri’nde İdealizm ya da “Hegelci Diyalektiğin Materyalist Dostu” Lenin /Idealism in Lenin’s Philosophical Notebooks or Lenin as “The Materialist Friend of the Hegelian Dialectic”
Eyüp Ali Kılıçaslan

Bruno Bauer’e Göre Hegel: ‘Kızıl Bayrağı Sevinçle Dalgalandıran’ Devrimci /Hegel according to Bruno Bauer: Revolutionary ‘Joyfully Waving the Red Flag’
Doğan Barış Kılınç

Hegel’de Teslis Bağlamında Tanrı Düşüncesi /The Idea of God in the Context of the Trinity in Hegel
Resul Yüksel

Kant’ta Sınırın İki Yüzü: Grenze ve Schranke /The Two Faces of the Boundary/Limit in Kant: Grenze and Schranke
Ebru Pehlivan

Modern Felsefede Hukuk Biliminin Kuruluşu ve Parçalanması /The Foundation and Disintegration of the Science of Law in Modern Philosophy
Selen Akman Genç

Walter Benjamin’in Diller-Ötesi Dili: Dillerin Arkhe-Logos’u Üzerine Bir İnceleme /Walter Benjamin’s Meta-Lingual Language: An Enquiry of the Arkhe-Logos of Languages
Ender Büyüközkara

Çeviri Makaleler/ Translations

Kriz ve Anlam: F. Kafka ve Yasa /Crisis and Meaning: F. Kafka and the Law
Luc Anckaert & Roger Burggraeve

Totalitarizm Kategorisinin Eleştirisi /Towards a Critique of the Category of Totalitarianism
Domenico Losurdo

Bir cevap yazın