Sofist: 2nd Issue

Jenerik /Titles

İçindekiler /Contents

Orhan Saadettin’in Sokrates Sorununa Yaklaşımı /Orhan Saadettin’s Approach To Socratic Problem
Hasan Aydın & Lokman Çilingir

Eğitimde Kalite veya Erdeme Uygun Eğitim /Quality in Education or Education in Accordance with Virtue
Ender Büyüközkara

Hegel’de Tanrı ve Din Kavramı Üzerine Kısa Bir Deneme /A Short Essay on Hegel’s Conception of God and Religion
Doğan Göçmen

Varlık ve Kıyamet /Being and Apocalypse
Özkan Gözel

Bilgi ve İnanç /Knowledge and Belief
Norman Malcolm

Heidegger’in Hayvansallığa Dair Geç Dönem Düşüncesi: Dünya Fakirliğinin Sonu /Heidegger’s Later Thinking of Animality: The End of World Poverty
Andrew J. Mitchell

Leave a Reply