Değerlendirme Süreci

1. Yazının Dergiye Gönderilmesi

Yazar, (birden fazla yazar olması halinde sorumlu yazar) Sofist Dergisi’nin e-mail adresine makaleyi gönderir. Gönderilen e-mail içeriğinde yazar(lar)a ilişkin e-mail adresi, varsa bağlı bulunduğu akademik kurum ve unvan bilgileri gibi tüm künye bilgileri, ORCID bilgisi de dahil olmak üzere, yer alır. Yazarların bilgilerinin eksik olduğu makaleler hiçbir şekilde değerlendirme sürecine alınmaz.

2. Yayın Kurulu Ön Değerlendirmesi

Bu aşamada, gelen yazılar dergiye uygun olduğundan emin olmak için değerlendirir. Derginin yazım kuralları, yönergeleri ve ilkelerine uygun olmayan yazılar geri çevrilir.

3. Editörlerin Ön Değerlendirmesi

Editörler gelen yazıların derginin kapsamı ve bağlamına uygun olup olmadığını kontrol eder. Bunun yanı sıra gelen yazıların Türkiye ve dünyadaki felsefi ortama özgün bir katkı sağlayıp sağlamayacağı da göz önüne alınır. Bu süreç sonunda uygun bulunmayan yazılara ilişkin kör hakem süreci başlatılmadan geri çevrilir.

4. Hakemlere Davet

Editörler uzmanlık alanlarına göre seçtiği hakemlere ilgili yazıyı incelemesi ve yazıya hakemlik yapması için davetiye gönderir. Bir yazı öncelikle iki hakeme gönderilir. Hakemler arasında yazıya ilişkin görüş zıtlığı olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Bir yazının yayınlanabilmeleri için, en az iki hakemden olumlu rapor alması gerekir.

5. Davetiyelere Yanıt

Davet edilen hakemler, değerlendirilecek yazıya hakemlik yapmalarına ilişkin daveti kabul edebilir ya da geri çevirebilir.

6. Yazının İncelenme Süreci

Yazının incelenmesi sürecinde hakemler kendilerine Sofist Dergisi tarafından gönderilen “hakem raporu” dokümanındaki soruları ve temel inceleme başlıklarını göz önünde bulundurarak yazıyı detaylı bir şekilde inceler. Bu süreç sonucunda hakemlerin yazıya dair görüşlerini hakem raporunda ayrıntılı bir şekilde belirtir. Hakemler yazıya ilişkin (1) olumlu, (2) olumsuz, (3) majör düzeltme (ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar hakem tarafından incelenmesi gerekir) ya da (4) minör düzeltme (ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir, hakem tarafından tekrar incelenmesine gerek yoktur) seçeneklerinden birini seçerek eksiksiz doldurdukları hakem raporunu imzalayıp taratarak Sofist Dergisi’ne e-mail olarak gönderir.

7. Editörlerin Son Değerlendirmesi

Editörler son kararı vermeden önce hakemlerden gelen tüm değerlendirmeleri inceler. Yazının incelenmesine ilişkin uygun ve yeterli buldukları hakem raporlarını onaylarlar. Hakem raporlarının yeterli bulunmaması hâlinde, editörler hakemlerden daha ayrıntılı ve açıklayıcı bir rapor talep edebilir ya da yazıya ilişkin başka hakemlerle ilgili süreci baştan başlatabilir.

8. Kararının Yazara Bildirilmesi

Sorumlu editör, yazara yazıyla ilgili alınan nihai kararı bildiren bir e-posta gönderir. Baş editör bu e-postaya hakemlerin yazıya dair rapor ve yorumlarını da dahil eder. Kör inceleme sürecine bağlı olarak ne yazarın kimliği hakemlere ne de hakemlerin kimliği yazara hiçbir şekilde ifşa edilmez.

9. Son Aşama

Hakem raporlarına bağlı olarak yazardan gerekli görülen ilgili değişiklikleri yapıp yazının son hâlinin 15 gün içerisinde Sofist Dergisi’ne gönderilmesi talep edilir. Sürecin sonunda olumlu iki hakem raporu almış olan yazılar derginin sıradaki sayısında yayımlanmak üzere (yazının son versiyonunu yayınlamama hakkı Dergi tarafından saklı tutulmakla birlikte) yayın sürecine alınır.

Ayrıntıları ile açıklanan bu “makale değerlendirme süreci en fazla 100 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak tamamlanır. Sofist Dergisi’ne gönderilen yazılar için yazarlardan hiçbir şekilde ücret talep edilmez. Dergi Nisan ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak ilgili ayların son haftası yayınlanır. Nisan sayısı için 1 Kasım – 1 Mart, Ekim sayısı için de 1 Mayıs – 1 Eylül tarihleri arası yazı kabul edilir.