Değerlendirme Süreci

E-posta aracılığıyla gönderilen makaleler, yazım kuralları ve araştırma yayın etiğine uygunluk açısından yayın kurulunca incelendikten sonra çift taraflı kör hakemlik değerlendirme sürecine tâbi tutulur. (İki hakemden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirdiği makale, üçüncü hakeme gönderilir.) Hakem raporu doğrultusunda metnin yayımlanmasının uygun olup olmadığına karar verilir ve sonuç yazara/yazarlara bildirilir. Yazarlar bilimsel gerekçelerle hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar yayın kurulu tarafından uygun görülürse yeniden farklı bir hakemin değerlendirmesine başvurulabilir.

Düzeltme istenen yazılar, yine e-posta aracılığıyla (15 gün içinde) gönderilmelidir.