Hakkımızda

Uluslararası akademik hakemli bir dergi olan Sofist hem matbu hem de çevrimiçi olarak Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yayın Kurulu kararı ile diğer dillerde yazılan yazılar da tercihen Türkçe çevirisi ile yayınlanabilir.

AMAÇ
Türk felsefe hayatına, özgün çalışmalar, tartışmalar, çeviri ve söyleşiler yolu ile katkı sunmayı amaçlayan Sofist Felsefe Dergisi hem basılı hem açık erişimli, hakemli, uluslararası, akademik bir dergidir. Felsefi düşünce ile alakası bakımından interdisipliner çalışmalara da açıktır.

KAPSAM
Felsefenin tüm alanlarına ilişkin konular hakkındaki özgün araştırma makalelerine öncelik vermekle birlikte çeviri, kitap tanıtımı, söyleşiler, editöre mektup ve polemik yazıları da derginin yayın kapsamı içerisindedir.