Yayın Kurulu

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Erol Cihangir

Editör
Hakan Poyraz

Editor Yardımcısı
Onur Kabil
Engin Yurt

Dil Editörü
Abrim Gürgen

Abrim Gürgen (Öğr. Gör. Dr.), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ali Osman Gündoğan (Prof. Dr.), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dionysis G. Drosos (Prof.), Aristotle University of Thessaloniki, Yunanistan

Doğan Göçmen (Prof. Dr.), Dokuz Eylül Üniversitesi

Engin Yurt (Doç. Dr.), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Erdal Yıldız (Prof. Dr.), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Güvenç Şar (Doç. Dr.), Kocaeli Üniversitesi

Hakan Poyraz (Prof. Dr.), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Lokman Çilingir (Prof. Dr.), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Onur Kabil (Dr.), Sakarya Üniversitesi

Stefano G. Azzarà (Assoc. Prof.), University of Urbino, İtalya

Tufan Çötok (Doç. Dr.), Sakarya Üniversitesi

Gökhan Yılmaz