Yazarlara Çağrı (6. Sayı)

Sofist: Uluslararası Felsefe Dergisi’nin Nisan 2023 tarihinde yayınlanacak olan 6. sayısının dosya konusu, G.W.F. Hegel ve Karl Marx’a ayırılmıştır. Burada Karl Marx söz konusu olunca onun eserini Friedrich Engels’in eserinden ayrı düşünmüyoruz. Bu iki filozofun bir derginin aynı sayısının dosya konusu yapılması sık görülen bir şey değildir. Fakat Hegel-Marx ilişkisi 19. yüzyıl felsefesinin belki de en ilginç felsefi ilişkisi ve etkisi bugüne kadar süren en etkili konusudur. Çağdaş felsefe kendisini her şeye rağmen Hegel ile sürekli yeniden kurmaya devam ediyor. Marx bambaşka bir ekol, hatta felsefenin dışında görülse de felsefeyi meşgul etmeye devam ediyor. Bazen felsefe Marx olmadan ilerleyemez izlenimine kapılınıyorsa bu yersiz olmamalıdır. Nedir öyleyse bu iki filozof arasındaki ilişki? Hegel’in felsefe tarihindeki yeri nedir? Kimdir Marx? Dünyayı değiştirmeye çağırırken, Marx felsefenin içinde midir yoksa dışında mıdır? Dünyayı değiştirmek, örneğin Kant’ın talep ettiği gibi felsefenin bir gereksinimi midir? Bu iki filozofun felsefe tarihinde yarattığı etkiyi nasıl değerlendirmek gerekmektedir? Hegel’den ve Marx’tan hareketle felsefe tarihine farklı bakmak mümkün müdür? Bu, felsefenin bugün karşı karşıya bulunduğu yeniden kuruluş sorununa yeni bir bakış sağlayabilir mi? Özel çalışma konularını sınırlamamak koşuluyla aşağıdaki çalışma başlıklarını öneriyoruz. Her iki filozofu kaynaklarıyla birlikte kendi başına ele alan yazılara olduğu kadar, bu iki filozofun birbiriyle ilişkisini işleyen çalışmalara da yer verilecektir:

Konu ve çalışma başlıkları:

 • Bir felsefe kuramı olarak Hegel’in bilim sistemi
 • Tinin Fenomenolojisi ile Mantık Bilimi’nin ilişkisi
 • Tinin Fenomenolojisi ve özne felsefesi
 • Tinin Fenomenolojisi ve teori-pratik ilişkisi
 • Mantık Bilimi ve modern mantık teorisi
 • Mantık Bilimi ve varlık felsefesi
 • Mantık Bilimi ve yargı teorisi
 • Hegel’in Hukuk Felsefesi ve modern toplum ve siyaset felsefesi
 • Hegel ve estetik teori
 • Hegel ve tarih felsefesi
 • Marx ve felsefe kuramı
 • Marx ve felsefenin gerçekleşme problemi
 • Marx ve mantık kuramı
 • Marx ve varlık felsefesi
 • Marx ve epistemoloji
 • Marx ve özne ve tarih felsefesi
 • Marx ve hukuk ve siyaset felsefesi
 • Hegel, Engels, Marx ve Klasik Alman Felsefesi
 • Marx, Engels ve Klasik Alman Felsefesi

Yazıların derginin yazım kurallarına uygun olarak kaleme alınması ve 15 Şubat 2023 tarihine kadar sofistdergi@gmail.com adresine gönderilmiş olması gerekmektedir.

Sayı editörleri Doğan Göçmen ve Doğan Barış Kılınç

Bir cevap yazın