You are currently viewing Sofist Sayı: 4 /4th Issue

Sofist Sayı: 4 /4th Issue

Jenerik /Titles

Editörden /From the Editor’s Desk

Araştırma Makaleleri /Research Articles
Sofistler: İyinin ve Kötünün Ötesinde / Sophists: Beyond Good and Evil
Güvenç Şar

Dil Doğruluk Varlık: Gorgias’ın Metinlerinde Hakikatin İzlerini Aramak /
Language, Truthfulness, Being: Searching for Traces of Truth in Gorgias’ Texts

İbrahim Daşkaya

Atina Polis’inde Sınıf Mücadelesi: Sofist Düşünürlerin Konumlandırılması /Class Struggle in the Athens Police: Positioning Sophist Thinkers
Gökhan Çelen

İbnü’l-Arabî’nin Sofistlere İlişkin Görüşlerine Dair Bir İnceleme /
An Examination of Ibn Al-Arabi’s Views on Sophists

Ender Büyüközkara

Çeviri Makaleler / Translations
Çeviri ve Sunuş / II. Sofistik Dönem: Philostratos, Bioi Sophistōn (Sofistlerin Yaşamı): Klazomenailı Sofist Skopelianos /
Presentation for Translation / The Second Sophistic: Philostratus, Bioi Sophistōn (Lives of the Sophists): Sophist Scopelianus of Clazomenae

Elif Akgün-Kaya

Nietzsche’nin Sofist Okuması / Nietzsche’s Reading of the Sophists
Scott Consigny

Kim Korkar Sofistlerden? Etik Doğruluğa Karşı /Who’s Afraid of the Sophists? Against Ethical Correctness
Barbara Cassin

Bir Sofist Kimdir? / Qu’est-ce qu’un sophiste?
Joseph Moreau

Sofistler Meselesi / The Case for the Sophists
John Scenters-Zapico

Kitap İncelemeleri / Book Reviews
Nicolai Hartmann / Aristoteles ve Hegel
İbrahim Anık

Frédéric Gros / Michel Foucault
Mustafa Ayık

Fatmagül Berktay, Dünyayı Bugünde Sevmek
Sevilay Sönmez

Bir cevap yazın