You are currently viewing Sofist Sayı: 6 /6th Issue

Sofist Sayı: 6 /6th Issue

Jenerik /Titles

İçindekiler /Contents

Sayı Editöründen /From the Issue Editors

Araştırma Makaleleri / Research Articles

Hegel’den Marx’a: Althusser’e Karşı Güncel Müdahaleler / From Marx to Hegel: Current Interventions Against Althusser
Doğuş Furat

Felaketler Çağında Diyalektik (Diyalektik İdealizm ile Diyalektik Materyalizmin Bir Eleştirisi: Diyalektik Doğalcılık) / Dialectic in the Age of Disasters (A Critique of Dialectical Idealism and Dialectical Materialism: Dialectical Naturalism)
Mehmet Ali Adıyaman

Hegel’de Ölümün Tinselliği Üzerine Bir Değerlendirme /An Evaluation on the Spirituality of Death in Hegel
Kardelen Aydındağ

Hegel ve Irkçılık Problemi: Bir Efsanenin Reddi /Hegel and the Problem of Racism: Refutation of a Legend
Ziya Dinçsoy

Nietzscheci Bir Komünist: Foucault /A Nietzschean Communist: Foucault
Elif Ergün

Hegel’in Köle-Efendi Diyalektiğine Ego-İdeali Bağlamında Freudyen Bir Analiz /A Freudian Analysis of Hegel’s Bondsman-Lord Dialectic in the
Context of the Ego-Ideal

Melih Sezer Gülme

Kuşkuculuk, Diyalektik ve Hegel /Skepticism, Dialectic and Hegel
Doğan Barış Kılınç

Hegel Felsefesinde “Birey” ve “Devlet” Diyalektiği /Dialectic of “Individual” and “State” in Hegel’s Philosophy
Celal Yeşilçayır

Çeviri Makaleler/ Translations

Hegel’in ‘Teolojik’ Dönemi: Gerici Bir Efsane /Hegel’s ‘Theological Period’: A Reactionary Legend
Georg Lukács

Çağdaşları ve Öğrencileri Hegel’i Anlatıyor /Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen adlı çalışmadan derleme
Günther Nicolin

Bir cevap yazın